Örebro Futsal Club

200 miljoner kronor till nytt sommarlovsstöd

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 200 miljoner kronor per år 2016-2019 till ett nytt sommarlovsstöd. Stödet betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen och träder i kraft 1 januari 2016.

- .

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att satsa 200 miljoner kronor per år 2016-2019 till ett nytt sommarlovsstöd. Stödet betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

– Alldeles för många barn får inte den sommar de borde få. De blir kvar hemma medan klasskompisarna försvinner iväg till sommarstugor, semesterresor och läger. För den som har föräldrar som måste jobba blir det långa ensamma dagar. Det här stödet kommer att göra skillnad, säger Jonas Sjöstedt.

Annons ▾

Det statliga sommarlovsstödet syftar till att ge barn i åldersgruppen 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Aktiviteterna ska vara avgiftsfria. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska dock ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.

– Många barn som annars hade blivit kvar hemma ska nu få komma iväg på till exempel kollo, badresor eller fotbollsläger. Man får en chans att få nya kompisar och få en riktigt härlig sommar, säger Jonas Sjöstedt.

Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen och träder i kraft 1 januari 2016.

FIKK - För att alla behövs
Läs också