Örebro Futsal Club

Fortsatta satsningar på Stripa gruva och Pershyttan

Intresseföreningen Bergslaget har fått EU-stöd till Bergslagssatsningen 2015-2017. Länsstyrelsen i Örebro län bidrar med regionala medel för att möjliggöra fortsatta satsningar på Stripa gruva och Pershyttan.

· Publicerad: 13 september 2015 · 11.18.

Intresseföreningen Bergslaget har fått EU-stöd till Bergslagssatsningen 2015-2017. Länsstyrelsen i Örebro län bidrar med regionala medel för att möjliggöra fortsatta satsningar på Stripa gruva och Pershyttan.

– Den här satsningen ger oss möjlighet att planera för hur kulturmiljöerna ska presenteras, packeteras och marknadsföras. Dessutom ska samverkan utvecklas med kulturmiljöentreprenörer, säger Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län.

Annons ▾

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är inriktad på det unika industrihistoriska kulturarvet. Det handlar om att utveckla Bergslagens unika kulturmiljöer till kvalitativa besöksmål och stärka näringslivets konkurrenskraft.

– Vi kommer också att arbeta vidare med temat modernismen i Bergslagen, det blir nytryck av trädgårdsboken (som sålt slut) och workshop om trädgårdar som besöksmål i november i år. Bergslagssatsningen kommer också att samarbeta med Riksantikvarieämbetet (och Tillväxtverket) inom ramen för deras Gruvsatsning. I det projektet är det berättelserna om platser som står i fokus och hur de kan användas för att stärka en plats som besöksmål, säger Mia Geijer.

Den totala budgeten är 17,3 Mkr, varav EU-medel 8 650 000 kronor. Övriga finansiärer är länsstyrelserna i de fem länen Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro samt Region Gävleborg, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Värmland. Intresseföreningen Bergslaget är projektägare och samordnar arbetet med genomförandet.

Satsningen sträcker sig till 2017 och miljöerna avser 14 utvalda Bergslagshistoriska centrum; Pershyttan (Nora kommun), Stripa Gruva (Lindesbergs kommun), Långban (Filipstads kommun), Sala Silvergruva (Sala kommun), Norbergs Bergslag och Världsarvet Engelsbergs Bruk, (Norberg och Fagersta kommun), Grängesberg (Ludvika kommun), Koppardalen Avesta-Verket (Avesta kommun), Forsbacka Bruk (Gävle kommun), Smedjebacken, Världsarvet Falun, Ekomuseum Bergslagen (sju kommuner i Dalarna och Västmanland), Järnriket (Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun), Husbyringen (Hedemora kommun) samt Degerfors.

Projektet omfattar de fem länen Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanland och Värmland.

FIKK - För att alla behövs
Läs också