Örebro Futsal Club

Det sker fem viltolyckor per timme på våra vägar i Sverige

Det sker i genomsnitt lite mer än fem viltolyckor per timme i Sverige, en siffra som visar över 47 000 viltolyckor sker per år, på våra svenska vägar.

· Publicerad: 17 september 2015 · 15.42.

Det sker i genomsnitt lite mer än fem viltolyckor per timme i Sverige, en siffra som visar över 47 000 viltolyckor sker per år, på våra svenska vägar.

Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor mellan den 21 till 27 september.

Annons ▾

Har man otur kan man råka ut för en viltolycka
– När man är ute och kör på våra vägar måste man vara extra vaksam. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef i polisområde Norrbotten och ordförande i rådet.

Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst till och med i tätbebyggt område.

Över 30 procent av alla viltolyckor sker sammantaget i de tre länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Vad detta beror är svårt att säga, men biltäthet, med bra vägar och därmed hög hastighet kan vara bidragande orsaker, säger Lars-Erik Nilsson.

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare.

Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa, den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som om man sammanstöter med, ska anmäla till polisen via telefonnumret 112. Remsan innehåller även information om åtgärder som måste vidtas om man råkar ut för en olycka.

Remsan sätter bilföraren upp på den plats där olyckan har skett för att en eftersöksjägare med en tränad hund ska kunna hitta platsen där viltet ligger eller försvunnit.

Remsan kan hämtas på bland annat på bilprovningstationerna, men också skrivas ut digitalt från Nationella Viltolycksrådets hemsida – och den är gratis, konstaterar Lars-Erik Nilsson.

Människor blir skadade och kanske invalider för livet och djur lider. För samhället kostar det mycket pengar och försäkringskostnaderna är också höga.

Myndigheter och organisationer försöker hjälpa trafikanterna med att förebygga viltolyckor. Trafikverket sätter bland annat upp viltstängsel och bygger viltpassager. Organisationerna i Viltolycksrådet informerar via sina hemsidor och andra informationskanaler om faran med vilt och när den kan vara som stört. Men detta räcker inte.

Fakta om insatsveckan
Insatsveckan som är landsomfattande sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår.

Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.
De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län.

FIKK - För att alla behövs
Läs också