Del av Östra Bangatan avstängd

Skriv ut

En del av Östra Bangatan är avstängd mellan Södermalmsplan och nedfarten från Södra infartsleden mot centrum till och med 24 oktober.

Skanska utför arbeten med fjärrkyla åt Eon, under arbetets gång är en del av Östra Bangatan stängd.
Gång och cykelbanan är stängd men gående och cyklister kan passera i alla fall.

Comments are closed.