Örebro Futsal Club

Stort intresse för att hjälpa en medmänniska

· Publicerad: 18 september 2015 · 11.47.

Under onsdagen den 16 september var det öppet hus på Örebro kommuns Servicecenter. Intresset var stort för att vara bland annat familjehem och gode män var stort, det kom över femtio personer.

Öppet hus för intresserade
Flera gånger om året är det öppet hus på Servicecenter, då informerar kommunen om hur det är att vara bland annat familjehem och gode män. Öppet hus hålls regelbundet och rör alla frivilliguppdrag inom kommunen, där uppdrag kopplat till flyktingar är en del.

Annons ▾

– Det var jättebra uppslutning från örebroarna igår. I vanliga fall brukar det kommer mellan fem och tio personer när vi har öppet hus. Det var många som kom hit med öppna armar och ville hjälpa till, även om de inte visste exakt med vad. Det var bra stämning och alla var glada, fast det var mycket folk och de fick vänta, säger Åsa Olsson, utvecklingsledare på Servicecenter.

Jenny Åkerström, gruppledare för rekrytering på enheten för familjehem, är glad över att så många vill hjälpa till:

– Vår verksamhet träffade ett 20-tal intresserade personer på Servicecenter igår. Ungefär hälften fyllde i en intresseanmälan för att bli familjehem, och några fick med sig papper hem att fylla i. Det vi kommer att göra nu är att skicka ut medgivanden för inhämtning av registerutdrag, och kontakta de intresserade för att boka hembesök.

Stort behov av familjehem
Onsdagen den 28 oktober är det dags för nästa öppet hus.

– Vi ser framförallt ett fortsatt behov av familjehem och jourhem för barn upp till 17 år, både till barn som inte kan bo hemma och till ensamkommande barn. Det finns alltid ett stort behov av familjehem, och på sista tiden har antalet ensamkommande barn ökat mycket vilket innebär brist på familjehem. Vi har även ett fortsatt behov av kontaktfamiljer, säger Jenny.

FIKK - För att alla behövs
Läs också