Örebro Futsal Club

Barnängen återkallar felaktig Body Lotion

Som en försiktighetsåtgärd återkallar Barnängen tre batcher av Barnängen Body Lotion ”Lenande & Olja” från marknaden med omedelbar verkan.

· Publicerad: 22 september 2015 · 18.05.

Som en försiktighetsåtgärd återkallar Barnängen tre batcher av Barnängen Body Lotion ”Lenande & Olja” från marknaden med omedelbar verkan.

Konsumentsäkerhet är av största betydelse för oss. Under våra rutinmässiga kvalitetskontroller har vi upptäckt att vissa produkter från ovan nämnda produktionsbatcher av Barnängen Body Lotion ”Lenande & Olja” inte uppfyller vår höga kvalitetsstandard.

Annons ▾

Stickprov har indikerat risken att svamp eller mögel utvecklas i produkten vilket yttrar sig genom en avvikande doft. Förekomsten av den befarade svampen eller möglet kan vara skadlig för vissa personer med svagt eller nedsatt immunförsvar. Konsumenter ska undvika att få produkten i ett öppet sår, i ögon eller mun.
Produktåterkallningen sker proaktivt som en försiktighetsåtgärd.
Inga hälsorelaterade klagomål har hittills rapporterats till oss.

Konsumenter som har Barnängen Body lotion ”Lenande & Olja” med ovan angivna batchnummer ombeds att omedelbart sluta använda produkten och ringa till vår servicetelefon på 010-480 76 01 (linjen öppen vardagar från 9 till 12) för rådgivning.
Batchnumret står på etiketten på flaskans baksida. Om konsumenter är tveksamma huruvida det är användandet av produkten som orsakat någon hälsorelaterad reaktion bör de konsultera sin allmänläkare.
Alla övriga Barnängen-produkter – inkluderat andra batcher av Barnängen Body Lotion ”Lenande & Olja” – är inte påverkade av denna återkallning och finns tillgängliga på marknaden med den höga kvaliteten som Barnängen står för.

De berörda batcherna är följande:

0802355333
0802355330
0827255280

FIKK - För att alla behövs
Läs också