Örebro Futsal Club

Örebro förenklar för bygglovssökande

I linje med kommunens ambition att göra vardagen enklare för medborgare och företagare ändrades bygglovstaxan i Örebro 1 augusti i år. Att veta vad avgiften blir i ett bygglovsärende, hur den räknas fram och vad som ingår, är viktigt för många som söker bygglov.

· Publicerad: 22 september 2015 · 21.52.

I linje med kommunens ambition att göra vardagen enklare för medborgare och företagare ändrades bygglovstaxan i Örebro 1 augusti i år. Att veta vad avgiften blir i ett bygglovsärende, hur den räknas fram och vad som ingår, är viktigt för många som söker bygglov.

Vill förenkla, förnya och förbättra
– Örebro kommun är först ut med den här typen av taxa. Vår ambition är att förenkla, förnya och förbättra vår verksamhet, och taxan är ett led i detta, säger bygglovschef Sofia Lindén.

Annons ▾

Taxan är kommunens sätt att ta betalt för handläggningen av bygglov och andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Den nya bygglovstaxan gäller från och med 1 augusti i år och har ett underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som grund.

– Efter diskussion med flera kommuner, bland andra Örebro, och en översyn som pågått länge, blev vi klara med ett nytt underlag förra sommaren. Vad jag vet är Örebro den första kommun som hunnit ta beslut med det nya underlaget som grund. Ambitionen är att taxan ska bli tydligare för såväl de sökande som för politiker och handläggare, säger Kristina Isacsson, utredare för planering och byggande på SKL.

Avgifterna finansierar verksamheten
Bygglovsverksamheten finansieras med avgifter och är inte skattefinansierad. I princip finns nu en färdig prislista för olika ärendetyper, som ger kunden ett klart besked om avgiften i förväg.

– Att veta vad avgiften blir är viktigt för många som söker bygglov. Det har också funnits ett behov av att veta hur avgiften räknas fram och vad som ingår. Nu har vi ett tydligare underlag att utgå från vid frågor från kunder, från allmänheten och från de myndigheter som överprövar våra beslut, och det bidrar till en ökad rättssäkerhet, säger Sofia.

Lägre kostnader och kortare handläggningstid
Den bakomliggande tidsberäkningen är en del av taxan, och ger även en tydlig bild av vad som ingår i varje avgift.

– Det gör det lättare att utveckla och förenkla handläggningen och förkorta handläggningstiden, vilket på sikt ger lägre kostnader för den som söker bygglov, säger Carina Toro Hartman (S), ordförande i Byggnadsnämnden.

De jämförande beräkningar som gjorts mellan den nya och den gamla taxan visar att det generellt sett blir en sänkning av taxan, men också att intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas.

– För de större projekten blir kostnaden lägre och för de mindre något högre. För till exempel enbostadshus är skillnaden marginell, berättar Sofia.

Varje ärendetyp kan i större utsträckning bära sina egna kostnader vilket även ger en mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen.

Läs mer om ansökan av bygglov

FIKK - För att alla behövs
Läs också