Örebro Futsal Club

3,3 miljoner till mjölkbönder från ICA

Efter första veckan har ICAs kunder tillsammans bidragit med 3,3 miljoner kronor till de svenska mjölkbönderna genom insamlingen ”Tillsammans fyller vi glaset”.

· Publicerad: 29 september 2015 · 10.32.

Efter första veckan har ICAs kunder tillsammans bidragit med 3,3 miljoner kronor till de svenska mjölkbönderna genom insamlingen ”Tillsammans fyller vi glaset”.

Med start den 21 september har de ICA-kunderna som vill haft möjlighet att bidra med en extra mjölkkrona* som går direkt till Sveriges mjölkbönder när de väljer att köpa vissa mjölkförpackningar och ostar i ICA-butiker. Efter första veckan har ICAs kunder tillsammans bidragit med 3,3 miljoner kronor till de svenska mjölkbönderna.

Annons ▾

LRF och mejeriföreningarna säkerställer att mjölkkronan går oavkortat till Sveriges mjölkbönder. ICA kommer att skjuta till 25 miljoner i en grundplåt. Satsningen ska pågå i sex månader och beräknas totalt ge cirka 100 miljoner kronor i extra intäkter.

– Vi vet att det finns ett stort engagemang bland kunder och ICA-butikerna för att stödja de svenska mjölkbönderna och detta är ett bevis på det. Det känns roligt att vår kampanj ”Tillsammans fyller vi glaset” redan har bidragit med 3,3 miljoner till de svenska mjölkbönderna, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.

Bakgrund
De svenska mjölkbönderna befinner sig i en mycket svår situation som bland annat beror på att flera mejerier idag är aktiva på en internationell mjölkmarknad där det råder ett överskott på mjölk. För att värna de svenska mjölkbönderna i en akut situation har LRF och ICA kommit överens om den tillfälliga insamlingen ”Tillsammans fyller vi glaset”.

FIKK - För att alla behövs
Läs också