Örebro Futsal Club

Målet är tobaksfria ungdomar i Örebro län

Mer än var tredje använder tobak bland unga i Sverige. Tisdagen den 29 september arrangeras en utbildningsdag för att stimulera skolor och ungdomsmottagningar i länet att stödja våra barn och ungdomar till ett tobaksfritt liv.

- .

Mer än var tredje använder tobak bland unga i Sverige. Tisdagen den 29 september arrangeras en utbildningsdag för att stimulera skolor och ungdomsmottagningar i länet att stödja våra barn och ungdomar till ett tobaksfritt liv.

30 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna på gymnasiet i Sverige använde tobak år 2014. I Örebro län var det 18 procent flickor och 22 procent pojkar år 2014 som rökte dagligen eller någon gång ibland.

Annons ▾

En av de avgörande insatserna för att få unga att förbli tobaksfria är att se till att den miljö de vistas i är tobaksfri. Målet är att varken barn eller vuxna ska röka, snusa eller använda e-cigarett i skolan.

För unga som röker och vill sluta finns en ny app, Fimpaaa! från UMO.se. På utbildningen får deltagarna lära sig hur appen fungerar och hur den kan användas tillsammans med unga. Appen är anpassad efter hur unga tänker om att sluta röka. De tänker mindre på framtida hälsoeffekter än på konkreta saker som att få mer pengar kvar i plånboken.

Utbildningsdagen anordnas av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Den ger deltagarna praktiska verktyg och metoder och riktar sig i första hand till personal på ungdomsmottagningar/ungdomshälsa och elevhälsa. Föreläsare är några av landets främsta experter på tobaksförebyggande arbete, tobaksavvänjning och kommunikation med unga. Utbildningssatsningen är nationell och arrangeras med stöd av Folkhälsomyndigheten och Psykologer mot Tobak. 170 personer är anmälda.

– Jag är mycket glad att vi fått möjlighet att ge denna utbildningsdag. Det är bra med ett så stort intresse för tobaksfria ungdomar i vårt län, säger Marie Montin, Länsstyrelsen i Örebro län.

WHO, regeringen och Folkhälsomyndigheten betonar vikten av förstärkt tobaksförebyggande arbete bland barn och unga och Socialstyrelsen har gett ut riktlinjer som ger rökavvänjning för ungdomar högsta prioritet.

FIKK - För att alla behövs
Läs också