Örebro Futsal Club

Person okontaktbar på skolgård – tros ha rökt Spice

Polisen och ambulansen larmas till området Tybble vid Sörbyskolan efter att det inkommer samtal om att en person rökt Spice och är okontaktbar på skolgården.

- .

Polisen och ambulansen larmas till området Tybble vid Sörbyskolan efter att det inkommer samtal om att en person rökt Spice och är okontaktbar på skolgården.

Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som ger ett väldigt starkt rus.
Spice kan ha varierande sammansättning, och de aktiva substanserna utgörs av olika syntetiska cannabinoider.

Annons ▾

I blandningen förekommer bland annat CP 47,497, JWH-018 och HU-210.
Flera av de aktiva ingredienserna narkotikaklassades i Sverige den 15 september 2009.

Spice säljs vanligen under beteckningar som ”örtblandning” eller ”rökelse”,trots att den narkotiska verkan kommer från syntetiska droger.

Spice saluförs under flera olika tilläggsbeteckningar. Tidigare var tre olika typer vanliga: spice silver, gold och diamond.
Numera finns det också Boom, Remix, Double Dutch, Vegas och light-versioner av Boom och Remix. Skillnaden mellan de olika sorterna sägs vara styrkan.

Biverkningar och faror med Spice
Spice är lätt att överdosera, och kan dessutom ge flera negativa symtom (oönskade symtom) efter ruset.

En överdos kan exempelvis yttra sig i akut psykos, hyperaktivitet, muskelryckningar, hypokalemi, och arytmier.
Det finns då bland annat risk för organsvikt och hjärtinfarkt.

Negativa symtom kan också innefatta kräkningar, minnesstörningar, ångeststörningar, förvirring och högt blodtryck.
Det finns en risk att dö, både av de negativa symtomen och av överdos.

Bild & källa Wikipedia

FIKK - För att alla behövs
Läs också