Örebro Futsal Club

Hur skapar vi en trygghet i skolan – vart tog den vägen?

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Skolverket själva säger att ibland är inte det tillräckligt. Det är mer än ibland vi hör talas om mobbning men vi hör aldrig om dom åtgärder som vidtagits.

- .

En fråga som vi varje dag får ta del utav är något som handlar om skolan. Vi kommer i kontakt och hör talas om mobbning som utan direkta åtgärder finns på menyn.

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Skolverket själva säger att ibland är inte det tillräckligt – då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen.

Annons ▾

Vi skulle inte ha några problem varken på skolan, eller dom elever som skapar en otrygghet över området.

Ljuger du nu eller…
Jag har själv barn i skolåldern och får höra massor som händer, det senaste i raden är att nu under höstterminen så har man infört att tjugo minuter räcker gott och väl för lunch plus den obligatoriska rasten. Jag börjar direkt att ifrågasätta detta mot min son som tagit upp detta. Detta måste vara den konstigaste lögn jag hört komma ur munnen på ett barn i åldern då man håller i det obligatoriska prat om hur har det varit i dag på skolan. – Du måste skämta, hur ska…

Det hör till det att dessa ungdomar ska ta sig ifrån klassrummet på mellanstadiet, beträda det stora läskiga området på högstadieskolan där matsalen ligger. Klä på sig, gå över två skolgårdar och ställa sig i kön.

Man hinner knappast få i sig sin lunch i lugn och ro, dom personer som bär läran inför livet borde kunna förstå detta utan att föräldrar ska behöva reagera och ifrågasätta. Det kryper så småningom fram att det finns en handfull flickor som i tolvårsåldern bestämt sig för att sätta sig själva på en diet och detta accepteras.

Man drar ner på lunchtiden, barnen som behöver näringen för att orka och fullt fungerande hjärna belönas med kortare vila, längre lektioner och inlärningen går till spillo för att kroppen inte fungerar fullt ut.

Vad är det frågan orkar man inte tänka längre, klarar man inte av att själv räkna ut att om hjärnan inte får näring och vila så kommer inlärningen dyka i botten. Det behövs förmodligen hårdare ordningsregler på skolan, mer än dom förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

Vart finns den där trygga skolan och miljön som man värnade om förut? Svara gärna, vad har du för erfarenheter av ”den nya skolan”?

FIKK - För att alla behövs
Läs också