Örebro Futsal Club

Stor lärarbrist på landets skolor

· Publicerad: 10 oktober 2015 · 10.36.

Lärarförbundets färska enkät visar att skolledare på landets skolor har stora problem med att rekrytera lärare och förskollärare.

80% av skolledarna har märkt av en större brist på behörig och legitimerad personal i år än tidigare år och mer än en tredjedel uppger att det fortfarande finns vakanser.

Annons ▾

-Det här är det yttersta beviset för att lärarbristen har tagit ett fast grepp om skolsverige. Lärare behöver kollegor och elever behöver lärare. Både lärarnas arbetsbelastning och elevernas resultat riskeras när lärare saknas, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Redan vid höstterminstarten larmade Lärarförbundet att många skolledare fått avbryta sin semester för att hitta lärare till de utlysta tjänsterna.

-Skolledarna går på knäna. Samma knän som de förväntas trolla med. Om det inte finns lärare att rekrytera får man ta till andra lösningar, men det är tillfälliga lösningar som går ut över både elever och lärare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Av de skolledare som Lärarförbundet tillfrågat uppger ungefär 80 procent att de märkt av en större brist på legitimerad/behörig personal.

-Lärarbristen drabbar alla. Risken med fler obehöriga lärare är att ännu större press läggs på de andra lärarna. Eleverna i sin tur har rätt till behöriga lärare, nu måste skarpa åtgärder sättas in för att mota lärarbristen, annars kommer läget förvärras än mer, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det finns en lärarreserv, alla de som har en lärarutbildning men inte arbetar som lärare idag. Det handlar enligt SCB:s statistik om 37 000 lärare.

– Jag utgår från att kommuner och fristående skolor tar till alla medel för att locka tillbaka de lärare som lämnat yrket. De behövs! säger Johanna Jaara Åstrand.

FIKK - För att alla behövs
Läs också