Örebro Futsal Club

Rapport om alkoholkonsumtion presenteras i Örebro

· Publicerad: 12 oktober 2015 · 11.16.

Hur står det till med alkoholkonsumtionen i Örebro län? Finns det skillnader i dryckesvanor hos kvinnor och män?
Den 13-14 oktober samlas representanter från åtta län i Örebro för prata om alkohol- och brottsförebyggande arbete. Dessutom presenteras en ny rapport om svenskarnas alkoholvanor.

Det är det brottsförebyggande arbetet, alkohol och ungdomar som står i centrum under den två dagar långa konferensen. Jonas Raninen, doktorand vid Karolinska institutet i Stockholm och utredare vid CAN, presenterar en ny rapport och berättar om hur konsumtionen ser ut på nationell och regional nivå, bland kvinnor och män och bland yngre och äldre. 65 personer, politiker, polis, kommunala ANDT-samordnare och BRÅ-samordnare, är anmälda till konferensen som ska hållas vid Scandic Grand Hotell i Örebro.

Annons ▾

– Det känns väldigt roligt att kunna samla personer som på olika sätt berörs av alkohol- och brottsförebyggande arbete i Mellansverige, här i Örebro. Den nya rapporten om hur alkoholkonsumtionen ser ut blir en särskild höjdpunkt och något att utgå från i vårt fortsatta arbete, säger Marie Montin, länssamordnare inom ANDT-området på Länsstyrelsen i Örebro län.

Bakom arrangemanget står länsstyrelserna i Mellansverige: Dalarna, Västmanland, Värmland, Uppsala, Södermanland, Gävleborg, Östergötland och Örebro län.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT
Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT. Varje länsstyrelse har en egen samordnare, och Örebro län har ett särskilt uppdrag att samordna det nationella arbetet.

CAN är en förkortning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.

FIKK - För att alla behövs
Läs också