Örebro Futsal Club

Sverige – hedersomnämnt för lagen mot barnaga

· Publicerad: 20 oktober 2015 · 21.07.

Idag på tisdagen tilldelades Sverige ett hedersomnämnande för lagen mot barnaga av Future Policy Award som i år uppmärksammar politik som bidrar till att skydda och stärka rättigheterna för flickor och pojkar.

– Det är glädjande att vårt arbete för barns rätt att inte utsättas för våld uppmärksammas. Vi hoppas att det kommer tjäna som inspiration för andra länder som ännu inte lagstiftat mot barnaga, säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Annons ▾

– Antiagalagen var en oerhört viktig markering från samhället när den infördes 1979. Den ger en tydlig signal: Vi tillåter inget fysiskt och psykiskt våld mot barn. Samtidigt vet vi att många barn i vårt land fortfarande utsätts för våld i hemmet. Därför behöver vi vuxna bli bättre på att se och agera när barn signalerar att de far illa, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Målet är hållbara och fredliga samhällen

Bakom utmärkelsen står World Future Council (WFC) och syftet är att öka den globala medvetenheten om politik som skapar bättre förhållanden för nuvarande och kommande generationer samt påskynda åtgärder för mer hållbara och fredliga samhällen.

Krister Örnfjäder (S), ordförande för den svenska IPU-delegationen, representerade Sverige på plats vid ceremonin i Genève och mottog hedersomnämnandet. IPU står för Interparlamentariska unionen och är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete.

FIKK - För att alla behövs
Läs också