Örebro Futsal Club

Klyftorna mellan män och kvinnor består

- .

Klyftorna mellan män och kvinnor består – men så här kan skillnaderna jämnas ut. I stort sett inget har hänt för jämställdheten på tio år i Sverige. Nu ska jämställdhetsarbetet ta ny fart.

På måndag kommer regeringens jämställdhetsutredare, Cecilia Schelin Seidegård, till Örebro för att berätta för politiker hur förändringsarbetet bör organiseras.

Annons ▾

I sitt betänkande från utredningen ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” föreslår Cecilia Schelin Seidegård att jämställdhetspolitiken måste bli tydligare, att en ny myndighet inrättas och att länsstyrelsen får mer uppgifter för att målen ska kunna förverkligas.

Utredningen har bedömt om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och indikatorerna. Den har också prövat om det finns skäl att överväga förändringar om hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.

Landshövding Maria Larsson tar emot utredaren och hennes idéer på måndag och har därefter ordnat ett möte med politiker från regionen och kommunerna.

Tid: Klockan 11.00 – måndag den 26 oktober.
Plats: Behrn Hotell på Stortorget i Örebro.

FIKK - För att alla behövs
Läs också