Örebro Futsal Club

Varannan arbetsplats saknar planering mot stress

· Publicerad: 23 oktober 2015 · 13.32.

Över hälften av de förskolor som har inspekterats i Arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen. Det visar resultaten av en landsomfattande inspektionskampanj som avslutades i veckan.

– Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för den EU-initierade kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress.

Annons ▾

Totalt inspekterades 1 600 arbetsplatser och 55 procent fick krav på åtgärder av Arbetsmiljöverket. De vanligaste bristerna är att arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga arbetsrelaterad stress.

– Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, påpekar Britt-Marie Henriksson.

Buller skapar stress på förskolor

Vanliga stressorsaker hos förskolepersonalen är att det inte finns tid att möta de stora behov som kan finnas hos både barn och föräldrar, personalbrist samt buller.

Bland de 180 advokatbyråer, revisionsbyråer och redovisningskonsulter som inspekterades, fanns brister som ledde till krav hos runt hälften. Hos revisionsbyråer skapar bokslutstider höga stresstoppar. Vid större revisionsbyråer är hög personalomsättning ett återkommande problem. Inom gruppen religiös verksamhet, exempelvis samfund, hade 63 procent av de 129 arbetsplatserna brister.

IT-stress vanligt inom vårdsektorn

När det gäller de 188 vårdcentraler och tandläkarmottagningar som inspekterades, fick 46 procent krav på åtgärder. Där anger många att krånglande journalsystem skapar mycket stress. Detsamma gäller personalbristen i kombination med ett ökat antal besök och äldre patienter som innebär en tyngre arbetsbörda.

Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka den vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014.

Inspektionerna genomfördes nu i oktober. I dessa ingick bland annat juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, kommunikations- och informationsbranschen, öppenvården och tandläkarmottagningar. Liksom i fjolårets kampanj inspekterades även hotell-, restaurang- och transportbranschen samt förskolor.

FIKK - För att alla behövs
Läs också