Örebro Futsal Club

Dags att ställa om klockan

- .

Då var det åter dags att ställa tillbaka klockan en timme igen och detta innebär att vi återgår till så kallad normaltid.

När sommartiden upphör den sista söndagen i september (gäller för EU sedan 1996) övergår tiden till vad som ofta felaktigt kallas för vintertid. Den riktiga benämningen är egentligen normaltid.
Från sommartiden ändras nu klockan tillbaka en timme för att under vintern utnyttja den ljusa delen av året mer. Justering mellan normaltid och sommartid används i cirka 70 länder runt om i världen.
Övriga länder gör däremot ingen justering under året. Ändringen från sommartid till normaltid påverkar människor i och med att dygnet förskjuts.

Annons ▾

För de flesta människor krävs det 3-5 dagar innan kroppen har anpassat sig helt till den nya tiden.

Anledningen till sommartid är att ta till vara på en större del av dygnets ljusa timmar.
I Sverige infördes sommartid på prov 1916 men då det mötte mycket protester framförallt från bönderna togs sommartiden bort. Därefter dröjde det till 1980 innan Sverige införde sommartid permanent.
Sedan 1996 har hela EU en gemensam sommartid som börjar den sista söndagen i mars och slutas sedan den sista söndagen i september.

FIKK - För att alla behövs
Läs också