Örebro Futsal Club

Effektivare snöröjning på Örebros cykelbanor nu i vinter

· Publicerad: 25 oktober 2015 · 09.31.

Beslutet är taget att Tekniska nämnden kan köpa ytterligare tre sopsaltmaskiner för att användas till en kvalitetshöjning av snöröjningen på våra cykelbanor. Förra året användes en sopsaltmaskin på en cykelbana som löpte nio kilometer och resultatet blev så bra att fler cykelvägar i Örebro kommer att bli sopsaltade, detta på sikt.

– Det är verkligen roligt att vi kan höja kvalitén på snöröjningen på en del av våra mest använda cykelvägar. Det är många som cyklar även på vintern och därför är det viktigt med bättre snöröjning och halkbekämpning på cykelbanorna, både ur ett framkomlighetsperspektiv men också för att förebygga olyckor, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Annons ▾

Just nu pågår planering om vilka cykelvägar som kommer att sopsaltas. Allt eftersom de tre sopsaltmaskinerna levereras kommer successivt fler större cykelvägar bli sopsaltade. Övriga cykelbanor som inte omfattas av sopsalt utan kommer att snöröjas på traditionellt sett, plogning och sandning, men kommer fortfarande vara högt prioriterade vid snöröjning.

– Sopsalt på några av våra mest trafikerade cykelvägar kommer göra det mycket tryggare att cykla för våra vintercyklister eftersom väglaget på cykelbanan får sommarväglag, säger Ida Eklund (S) vice ordförande i Tekniska nämnden.

FIKK - För att alla behövs
Läs också