Örebro Futsal Club

Bergslagens polisregion näst bäst på att lösa vardagsbrott

- .

17 procent av de knappt 24 000 vardagsbrott som anmäldes i Bergslagens polisregion under det senaste halvåret klarades upp. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget If gjort av Brå:s senaste statistik. Trafikbrott ligger i toppen – 60 procent av dessa brott klaras upp. Men fortfarande förblir många vardagsbrott olösta.

I helgen gick vi över till vintertid. Under de mörka månaderna ökar risken för vissa brott. If har gjort en kartläggning av Brå:s halvårsstatistik över andelen uppklarade vardagsbrott – misshandel , stöld, skadegörelse, bostadsinbrott och trafikbrott – i Bergslagens polisregion . Kartläggningen visar att Bergslagen är näst bäst på att lösa vardagsbrott i Sverige, men trots det är uppklarningsandelen tio procent eller sämre inom flera brottskategorier.

Annons ▾

– Hundratusentals misshandelsfall, trafikbrott, stölder, inbrott och skadegörelser anmäls varje år och rättsväsendet har länge fått svidande kritik för hur dessa brott hanteras. Trots det ser vi inga märkbara förbättringar. Särskilt många av inbrotten sker under den mörkaste tiden på året, då tjuvarna lätt kan se om någon är hemma samt jobba i det dolda, säger Göran Kellner, utredningschef på If.

Totalt klaras 17 procent av de anmälda vardagsbrotten upp, vilket är något bättre än Sverigesnittet på 13 procent.

Trafikbrotten är de brott som har bäst uppklarningsandel. Andelen uppklarade inbrott ligger på låga fem procent och lägst uppklarningsandel står skadegörelsebrotten för.

– Klotter i samhället och vandaliserade fordon är brott som kostar kommunerna hundratals miljoner varje år. Att endast fyra procent av dessa brott klaras upp är väldigt bekymmersamt, säger Göran Kellner.

Andel anmälda resp personuppklarade vardagsbrott i Bergslagen jan-jun 2014 vs jan-jun 2015:

* Med personuppklarat brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Untitled-1

FIKK - För att alla behövs
Läs också