Örebro Futsal Club

Var sjätte förare på våra vägar är en direkt trafikfara

- .

Sveriges största syntest av bilförare. Under denna dag erbjuder Synoptik tillsammans med Bilprovningen ungefär 3 000 bilister att testa sin syn samtidigt som fordonet besiktas. Undersökningen har tidigare år med besiktningen av synen visat att var sjätte bilist börjar se oskarpt redan på två meters avstånd och utgör därför en direkt trafikfara.

Synbesiktningen den 5 november mellan klockan 09.00-16.00
Det handlar om en gemensam kampanj för Synoptik och Bilprovningen och syftet är att uppmärksamma synens betydelse för en ansvarsfull bilkörning. Under 6 år så har totalt 18 000 syntester genomförts, och resultatet har visat sig att omkring 17 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig, detta då dessa börjar se oskarpt redan på två meters avstånd.

Annons ▾

Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarna ökar som mest. I år är datumet den 5 november mellan klockan 09.00-16.00.

I Örebro län är det följande stationer synbesiktningen kommer finnas.
Hallsberg – Kajsabacksvägen 2 i Hallsberg
Örebro (Lillån) – Filarevägen 17 i Örebro

Kort om Synoptik
Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 115 butiker och en omsättning nära en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi.

Kort om Bilprovningen
Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 96 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten.

Under år 2014 var ”ej fungerande positionslykta” den vanligaste anmärkningen vid kontrollbesiktningar av personbil i Sverige. Totalt genomfördes 3 692 894 besiktningar under 2014 varav cirka 28,2 procent blev underkända med krav på efterkontroll.

FIKK - För att alla behövs
Läs också