Örebro Futsal Club

Farthinder på Karlslundsgatan och Hedgatan i Örebro

- .

Örebro kommun satsar kontinuerligt på att göra kommunen mer trafiksäker. Under november påbörjas två större projekt på Hedgatan och Karlslundsgatan. Detta är två gator som binder samman centrum med ytterområdena i norr och i väster.

För att förbättra möjligheten att säkert kunna korsa gatorna till fots och på cykel så kommer övergångsställen och passager att hastighetssäkras med farthinder på dessa två gator i Örebro.

Annons ▾

För att kunna utföra byggnationen på ett säkert sätt vid Karlslundsgatan så krävs det att trafiken från centrum mot Karlslund leds om via Hagagatan. Trafik från Karlslund in mot centrum kommer dock att kunna ta sig förbi byggarbetsplatsen. Arbetet på Karlslundsgatan beräknas pågå mellan den 9 till den 27 november, arbetet på Hedgatan påbörjas den 5 november för att sedan färdigställas under vintern.

– Örebro kommun satsar mycket på ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister som vill korsa trafikerade gator vid bland annat skolor. Den viktigaste förändringen på dessa platser är att hastigheten på fordonen ska saktas ned med ett farthinder för att minska risken för allvarliga skador.

– Detta är en del av Nollvisionsarbetet som ska leda till att ingen ska bli allvarligt skadad eller dödas i trafiken, säger Peter Smedberg trafikingenjör på Örebro kommun.

Farthinder på Karlslundsgatan
Både Hedgatan och Karlslundsgatan är breda och stundtals hårt trafikerade gator så utgör de en barriärer för fotgängare och cyklister som vill korsa gatan. Längs med Karlslundsgatan finns bland annat Rostaskolan, Trängens idrottsplats, en livsmedelsaffär samt stora bostadsområden.

Vid Hedgatan ligger bland annat bostadsområdet Baronbackarna med drygt 800 lägenheter, en livsmedelsaffär och ett cykelstråk till östra delen av Boglundsängen.

– Hastighetssäkringen av passagen på Karlslundsgatan kommer att öka trafiksäkerheten för våra elever, vilket är bra för det är stundtals mycket trafik där när de ska passera över gatan på väg till och från skolan, säger Michael Svenberg, rektor på Rostaskolan.

På Karlundsgatan, väster om korsningen med Tengvallsgatan och Sahlefeldtsgatan så hastighetssäkras passagen med enkelsidiga gupp. Utformningen med enkelsidiga gupp innebär att farthindret har en ramp uppåt, medan nedfarten flackas ut.

Ett körfält på Hedgatan
På Hedgatan, mellan Baronbackarna och Coop Baronen, förbättras möjligheten för gående och cyklister att passera över Hedgatan vid de två passagerna vid Smidesgatan och Tackjärnsgatan. Vid Smidesgatan smalnas vägen ned till ett körfält för trafik från centrum mot Boglundsängen. För trafik in mot centrum finns det redan bara ett körfält.

Längre norrut vid Tackjärnsgatan är det idag fem körfält att passera för gående och cyklister. Samtidigt passerar trafiken ofta i hög fart, vilket gör det mycket svårt att korsa Hedgatan. Farthinder byggs söder om Tackjärnsgatan. Mittrefugen breddas också så att gående och cyklister endast behöver passera två körfält i taget. För trafik från Boglundsängen gör korsningens utformning det svårt att bygga farthinder. Därför utförs det målning för att göra fordonsförare uppmärksamma på passagen.

FIKK - För att alla behövs
Läs också