Örebro Futsal Club

De fem tydligaste hoten i och med digitalisering

- .

Nätets omfattning är så oändlig att vi helt omöjligt kan skydda oss tillräckligt med dagens förutsättningar. Mängden bluffmail är idag skrämmande hög. Massvis av människor har vittnat på hur de blivit lurade på pengar genom att ange bankuppgifter på ett eller annat sätt.

digitalworld

Annons ▾

 1. Identitetsstöld

Spontant kan man kanske tycka att vi i och med den avancerade utvecklingen och moderna digitaliseringen inte borde ha några problem med identitetstölder. Faktum är dock att vi idag måhända litar lite för mycket på tekniken, vilket gör att vi i många fall inte tar fram konkreta åtgärder eller handlingsplaner mot den här typen av hot i god tid. En av de vanligaste typerna av identitetsstölder sker i samband med att kreditkort blir stulna – någon annan person utger sig för att vara kortets ägare, vilket i sin tur leder till bedrägerier i form av uttag och köp i falskt namn. Det finns därutöver andra typer av identitetskapningar som kanske inte bara handlar om pengabedrägeri som exempelvis i fall då pass eller ID-kort kommer i fel händer, vilket i värsta fall kan leda till att ditt namn och personnummer uppges i olika situationer du inte har något med att göra.

 2. Personliga uppgifter i fel händer

I takt med att användandet av sociala medier ökat kraftigt den senaste tiden bidrar det i sin tur till att personliga uppgifter i en allt högre grad cirkulerar på nätet. Man kan tycka att personliga inloggningsuppgifter borde vara tillräckligt för att behålla sitt konto skyddat från intrång eller liknande, men tyvärr fungerar sociala medier som en slags databas där varje liten händelse som sker i ditt användarnamn registreras som ett slags fotavtryck på nätet. Ett exempel på detta är reklam på våra personliga konton på sociala medier som till exempel Facebook. Man kan såklart påverka i vilken grad ens aktivitet på sociala medier synliggörs, men vi bör alla vara uppmärksamma på det faktum att det inte finns någon säkerhet för att våra personliga uppgifter kan hamna i fel händer.

 3. Bankbedrägeri

Den senaste tiden har vi blivit presenterade statistik som visar på att bankbedrägerier på nätet ökat väsentligt bara de senaste åren. Tyvärr är det så att redan erfarna svindlare och bedragare är de som snabbast lär sig den nya tekniken och i samband med detta även dess svagheter när det gäller säkerhet. Mängden bluffmail är idag skrämmande hög. Massvis av människor har vittnat på hur de blivit lurade på pengar genom att ange bankuppgifter på ett eller annat sätt.

 4. Sabotage mot webbplatser

Ett av de största hoten mot framför allt stora företag är säkerhetsbekymmer från DDoS attacker på webbsidor. Ofta utförs dessa sabotage av så kallade hackers som attackerar webbplatsens servrar på ett eller annat sätt. Det bästa sättet att skydda sig mot attacker är att använda sig av någon typ av antivirusprogram eller säkerhetsprogram.

Den här typen av sabotage sker sällan via direkta hackers som sitter framför en dator och genomför attacken – de sker nästan alltid från helt ovetande internetanvändare. Attackerna sker via maskar, virus eller liknande som gör så att det sprids för att vid en bestämd tidpunkt attackera en särskild webbplats. I de värsta fall kan webbplatsen helt blockeras och krascha, vilket allt som oftast visar sig genom att användare får meddelandet ”denial of service” på skärmen när de försöker logga in eller komma åt sidan.

 5. Haters

Det här uttrycket har börjat göra sig bekant i media ganska nyligen då det på allvar börjat diskuteras kring den hatiska stämningen på nätet, framför allt på bloggar och i forum. Det handlar helt enkelt om problemet kring anonymitet på nätet, där människor utan något krav på identitet eller annat kan kommentera och kränka andra personer fritt fram. Kändisar och andra offentliga personer har gått ut och berättat om egna upplevda hot och kränkningar från okända människor på nätet, vilket lett till en debatt om huruvida vi kan skydda oss mot den här typen av påhopp. Lösningen är dock långt ifrån funnen, vilket är ett stort problem. Nätets omfattning är så oändlig att vi helt omöjligt kan skydda oss tillräckligt med dagens förutsättningar.

FIKK - För att alla behövs
Läs också