Örebro Futsal Club

Landshövding i samtal om flyktingsituationen i länet

- .

Landshövding Maria Larsson har bjudit in länets kommuner och Region Örebro län för att diskutera flyktingsituationen.
På måndag träffas kommunstyrelseordförandena för länets tolv kommuner och Region Örebro län för ett ”Strategiskt samtal på Slottet”, där bostäder och arbetsmarknad står på agendan.

Bostäder och nybyggnation
Bristen på lägenheter är påtaglig i många kommuner och att bygga nytt tar tid. Därför har Länsstyrelsen bjudit in Migrationsverkets boendeexpert Per Sörensson som berättar om möjligheten att bygga nytt i modulformat.
Byggnader som sedan kan användas för andra ändamål. Länsstyrelsens enhetschef Malin Rosén, med ansvar för plan och byggfrågor, berättar om Länsstyrelsens förutsättningar att vara behjälplig vid byggnation.

Annons ▾

Arbetsmarknad, utbildning eller praktik?
Att snabbt komma in på arbetsmarknaden är önskvärt, både för de nyanlända och för resten av samhället. Men vilka vägar är tillgängliga och vilka behov ser kommunerna för att nyanlända ska hitta jobb? Arbetsförmedlingen deltar i dialogen om vilka möjligheter som finns.

FIKK - För att alla behövs
Läs också