Örebro Futsal Club

Licensjakt på varg i Örebro län

- .

Länsstyrelsen i Örebro län har idag tagit beslut om licensjakt på varg. Vinterns jakt i Örebro län omfattar totalt sex vargar i Lokareviret som ligger på gränsen mellan Örebro län och Värmlands län.

Huvudsyftet med licensjakt är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten startar den 2:a januari 2016 och pågår som längst till och med den 15:e februari.

Annons ▾

Lokareviret har haft vargetablering under lång tid och där finns flera fårbesättningar. Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området.

Utrymmet för vargjakt i Örebro län är inte lika stort i år som förra året. Den svenska vargstammen förvaltas nationellt, och det antal som får jagas bestäms utifrån Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer och regionala förvaltningsplaner.

Bred förankring över länsgränser
De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Licensjakten omfattar totalt 46 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

* Värmland – 20 vargar (läns egna revir)

* Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamt revir, administreras av Örebro)

* Dalarna – 8 vargar

* Gävleborg – 6 vargar

* Västmanland – 6 vargar

FIKK - För att alla behövs
Läs också