Örebro Futsal Club

Arbetslösheten bland ungdomarna fortsätter att minska

· Publicerad: 13 november 2015 · 14.19.

Arbetslösheten i länet är samma som för ett år sedan, men fortsätter minska bland ungdomarna. Bland dem som är arbetslösa har 17,1 procent varit utan arbete i mer än två år. Det är en lägre andel än i hela landet i genomsnitt.

I oktober var 8,3 procent av arbetskraften i Örebro län arbetslösa. Det är samma andel som för ett år sedan. I hela landet i genomsnitt var arbetslösheten 7,8 procent.

Annons ▾

— Bland ungdomarna fortsätter arbetslösheten att minska, men minskningstakten har avtagit, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Ungdomsarbetslösheten i länet var i oktober 15,2 procent av arbetskraften 18 – 24 år och 2 590 personer var arbetslösa. Det är 147 personer färre och en minskning från 16,0 procent för ett år sedan.

Färre är utan arbete under lång tid
I Örebro län är andelen arbetslösa med långa tider utan arbete lägre än i hela landet i genomsnitt. 17,1 procent (1 957 personer) av de arbetslösa i länet har varit utan arbete i mer än två år. Det är 123 personer färre än för ett år sedan. I hela landet i genomsnitt har 19,4 procent av de arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. I Örebro län har andelen minskat på ett år med 1,1 procentenheter, medan den ökat med 0,8 procentenheter i hela Sverige i genomsnitt.

— En hög arbetslöshet är inget problem i sig om det finns en rörelse i gruppen. Det är ett problem om människor är utan arbete under lång tid, säger arbetsförmedlingschef Maria Haglund.

— Vi jobbar intensivt med att ge dem som har långa tider i arbetslöshet det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet. Ett bra sätt är att delta i en aktivitet på en arbetsplats, till exempel praktik. Chansen att få ett arbete är betydligt större bland dem som har en arbetsplatsförlagd aktivitet jämfört med dem som inte har det, förklarar Maria Haglund.

Kort om oktober 2015, Örebro län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3)*

15,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16)**

Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 461 personer (11 442)

1 500 personer fick arbete (1 574)

1 185 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (1 217)

2 488 nya lediga platser anmäldes (1 719)

26 personer varslades om uppsägning (112)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

FIKK - För att alla behövs
Läs också