Örebro Futsal Club

Örebro tar emot barn och unga från Malmö

· Publicerad: 24 november 2015 · 17.47.

Som en av flera kommuner, står Örebro kommun i begrepp att börja avlasta Malmö och ta emot barn och unga i ankomst därifrån.
Samtal har förts med Migrationsverket om förutsättningarna och kommunen förbereder sig nu på att kunna ta emot med kort varsel.

Boende och personal på plats
Det är ett hårt tryck på kommunerna i södra Sverige. För att hjälpa till och avlasta Malmö kommer Örebro kommun, som en av flera kommuner, att ta emot barn och unga i ankomst därifrån. Samtal har förts med Migrationsverket om förutsättningarna och vi förbereder oss nu för att kunna ta emot med kort varsel.
Knappt 50 platser är iordningställda och vi har börjat anställa boendepersonal.

Annons ▾

Planen är att barnen och ungdomarna, som vanligt när det gäller ankomst, stannar en kortare tid i Örebro i väntan på anvisning till annan kommun, och att vi kan ta emot fler barn när de första har fått sina anvisningar.
Vi kommer att samarbeta med Migrationsverket om registreringarna.
Avtalet med Migrationsverket att ta emot barn från Malmö kommer att gälla till och med 31 januari 2016. De första barnen kommer inom kort.

Detta åtagande sker utöver det vanliga mottagandet av ankomstbarn i Örebro det vill säga att de som ger sig till känna för första gången i Örebro och inte är registrerade hos Migrationsverket sedan tidigare.

– Läget i Örebro är sedan tidigare ansträngt, men vi har en stabil grund att stå på i vårt ordinarie arbete med ensamkommande barn och har bedömt att vi har förutsättningar att hantera även detta.
Det är bra att vi kan hjälpa till och avlasta dem som har ett högre tryck, säger Susanne Bergström, förvaltningschef Socialförvaltningen Örebro kommun.

FIKK - För att alla behövs
Läs också