Örebro Futsal Club

Trafikolycka på motorvägen utanför Varberga

- .

Runt middagstiden inträffade det en olycka på E18 i höjd med Varbergaavfarten.

Två personbilar hade kolliderat med varandra, var på framkomligheten blev försämrad i den södergående riktningen.

Ingen av de inblandade fick några allvarligare skador.

Läs också