Örebro Futsal Club

Tre miljoner samlades under advent in till förmån för sjuka barn och deras familjer

· Publicerad: 4 december 2015 · 11.15.

Den första adventshelgen mellan den 28-29 november så gick McDonalds -restaurangerna i Sverige samman för att tillsammans skänka tio procent av all sin försäljning under dessa dagar, en insamling till Ronald McDonald Barnfond och förmån för sjuka barn och deras familjer.

Ibland behöver barn som är sjuka vård som bara finns på specialistsjukhus och de sjukhusen ligger ofta långt från hemmet. Det är svårt att bli riktigt bra utan sin familj, långt hemifrån i främmande sjukhusmiljö med apparater överallt och folk i vita rockar. Därför finns Ronald McDonald Hus. Det är ett Hus som ska vara så nära ett riktigt hem som möjligt. Här kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider, nära till sjukhuset och ändå nära familjen.

Annons ▾

I Sverige finns det i dagsläget fem stycken Hus i närheten av Universitetssjukhusen i Sverige. Huddinge, Göteborg, Lund, Linköping och Uppsala. Ronald McDonald Hus ger familjerna trygghet i en osäker och kaotisk tillvaro och underlättar för dem att leva ett relativt normalt liv. Familjerna bor på Husen utan att behöva betala själva. Detta är möjligt med hjälp av bidrag från det sjuka barnets hemlandsting samt gåvor, insamlingar som gjorts under adventshelgen. Det hjälper till en lång bit på vägen för att täcka kostnaderna för driften av husen.

– Drygt 200 McDonald’s restauranger runt om i landet, skänkte tio procent av all sin försäljning till fonden. Pengarna kommer gå till att bygga ut Ronald McDonald Hus med nya rum, så att fler barnfamiljer får bo i en hemlik miljö under behandlingstiden meddelar Katarina Hågfeldt-Collin som är Tf generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond.

FIKK - För att alla behövs
Läs också