Örebro Futsal Club

Lidl Återkallar Deluxe Kräftsoppa med saffran

· Publicerad: 8 december 2015 · 18.53.

I Lidl:s egenkontroller har Deluxe, Kräftsoppa med saffran påvisat sulfitreducerande Clostridium.
Eftersom hälsofara inte helt kan uteslutas plockas produkten omedelbart ut ur försäljning, oberoende av bäst före-datum och batch, ingen konsument har kommit till skada.

Fakta om Clostridium:
Clostridium förekommer överallt, i naturen, i jord, slam och liknande. De bildar mycket motståndskraftiga sporer som överlever tillagning. Så länge bakterien befinner sig i sporform är den ofarlig. Men beroende på livsmedlets egenskaper och hur det förvaras kan den i vissa fall börja aktiveras (förvandlas till en aktivt växande bakterie). Matförgiftningen förorsakas av att ett neurotoxin producerats i livsmedlet av bakterien vid tillväxt.

Annons ▾

Åtgärd:
Lidl Sverige KB har själv vidtagit åtgärder i avsikt att dra bort produkten från marknaden. Butikerna har uppmanats att omedelbart ta bort produkterna från försäljning och skyltar sätts ut i butik för att uppmana konsumenten att återlämna produkten i butik. Ett pressmeddelande har utformats och lagts på Lidl:s hemsida. Livsmedelsverket och press har meddelats.

Returnering:
Kunder som köpt produkten kan lämna tillbaka den i närmaste butik och inköpet gottgörs även utan kvitto.

Artikel: Deluxe, Kräftsoppa med saffran

Tillverkare: Solina Netherlands B.V.

Förpackningens storlek:
570 ml

FIKK - För att alla behövs
Läs också