Örebro Futsal Club

Berusad skådespelare serverades alkohol på flera av länets krogar

· Publicerad: 11 december 2015 · 11.14.

Ungdomar utan legitimation serveras inte alkohol på länets krogar, det gör däremot de som uppträder berusat.

Enligt en kartläggning som Länsstyrelsen i Örebro län genomfört under hösten så visar resultatet att flera av krogarna i Örebro län inte tar sitt fulla ansvar när det gäller att neka märkbart påverkade personer och avvisa dem från krogen.

Annons ▾

Kartläggningen i sin helhet kommer att presenteras den 14-15 december på en konferens i Loka.

Under hösten har Länsstyrelsen genomfört berusnings- och ungdomsstudier för att kartlägga krogars benägenhet att servera alkohol till märkbart påverkade personer och unga personer utan att begära legitimation.

Länets krogar har fått besök av en skådespelare som agerat kraftigt berusad, för att se om han blev serverad alkohol trots sitt tillsynes berusade tillstånd. Skådespelaren blev serverad alkohol på åtta av de sjutton besökta krogarna. Resultatet har tyvärr sett liknande ut vid tidigare års kartläggningar.

Under sex olika helgkvällar har även två 18-åriga ungdomar med ett yngre utseende försökt att köpa alkohol på länets krogar utan att visa legitimation och endast 1 av 68 krogar begärde inte legitimation av testpatrullen när de försökte köpa alkohol. Resultatet har hållit i sig från tidigare år och visar att länets krogar tar sitt ansvar genom att neka unga personer alkohol som inte kan visa legitimation.

– Det är oerhört glädjande att det finns en tydlig medvetenhet när det gäller att neka servering av alkohol till unga utan legitimation, samtidigt som det är lika oroande att varannan berusad serveras alkohol i länet och att ingen förbättring skett sedan tidigare berusningsstudier.

Ett sätt för att komma tillrätta med problemet är en aktiv och effektiv tillsyn över krogarna både av kommuner och av polis, säger Annika Borg, handläggare för alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Resultatet av studien kommer att presenteras den 14-15 december på en två-dagarskonferens i Loka som arrangeras av Länsstyrelsen. Inbjudna är länets kommunala alkoholhandläggare och samordnare samt länspoliser.

FIKK - För att alla behövs
Läs också