Örebro Futsal Club

Trafikolycka på E18

- .

Polis, Räddningstjänst och Ambulans larmas till E18 i höjd med XXL-lagret.

Där har det förekommit en singelolycka på motorvägen. Oklart i vilken körriktning, den mot Karlskoga eller den mot Örebro.

Även oklart vilka skador trafikanten har ådragit sig.

Läs också