Örebro Futsal Club

Stora förbättringar i diabetesvården enligt ny rapport

· Publicerad: 15 december 2015 · 12.30.

Diabetesvården i Region Örebro län har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar som publicerats i dag. Medvetna satsningar, ett systematiskt förbättringsarbete och teamarbete inom både primärvården och sjukhusen ligger bakom förbättringarna.

– Sedan flera år tillbaka har vi satsat målmedvetet på att förbättra diabetesvården utifrån de nationella riktlinjerna, och det har lett till påtagliga förbättringar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Tidigare låg våra resultat generellt väldigt lågt i jämförelse med andra landsting, nu ligger vi i topp inom flera områden.

Annons ▾

Nya dietistjänster och fotterapeuter
– Att diabetesvården stärktes med nya resurser var nödvändigt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vi inrättade dietisttjänster i primärvården, diabetessjuksköterskor utbildades i pedagogik och sjukskötersketjänsterna utökades för att öka möjligheterna till behandling med insulinpump. Senare har också fotterapeuter för förebyggande fotvård anställts.

Diabetesråd och arbete med framgångsfaktorer
De senaste åren har också ett diabetesråd tillkommit i länet som stöttat ett genomgripande förändringsarbete.
– Satsningar och ett konsekvent förändringsarbete har gjort att vi nu ligger vi bland de bästa landstingen/regionerna inom flera indikatorer, säger Ingrid Östlund, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör. Patienternas blodsockervärden, blodtryck och kolesterolvärden har förbättrats och de är viktiga kvalitetsindikatorer för diabetesvården. Men fortfarande finns områden kvar där vi kan bli bättre.
– Vi har också lyckats mycket bra med att få hela organisationen, i alla led, att arbeta med framgångsfaktorer. Det handlar bland annat om att fokusera på patienternas värden i förhållande till uppsatta mål och sätta in riktade insatser till patienter med sämre värden.

Hjärt- kärl- och strokevård
Socialstyrelsens rapport visar också att Region Örebro län har förbättrat sina resultat inom hjärt- och kärlvården samt strokevården, men fortfarande är resultaten generellt sämre för dessa områden än riksgenomsnittet.
– Här bekräftar rapporten det som vi redan känner till, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vi har en befolkningssammansättning i länet där många har övervikt, äter fel, motionerar lite och röker mer än riksgenomsnittet – det påverkar självklart hälsan.

Viktigt folkhälsoarbete

– Vårt framgångsrika arbete med diabetesvården visar att vi kan nå resultat när vi arbetar målmedvetet efter de nationella riktlinjerna, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det arbetet behövs också i högre grad i hjärt- och strokevården. Här finns också en hel del positivt arbete på gång – bland annat att skapa en strokeenhet på Universitetssjukhuset Örebro.
– Folkhälsoarbetet som bedrivs i kommunerna med stöd från Region Örebro län är mycket viktigt. Här gäller det att arbetet bedrivs målmedvetet med fokus på riskfaktorer.

FIKK - För att alla behövs
Läs också