Örebro Futsal Club

KRAV-certifierade skolkök i Örebro kommun

· Publicerad: 16 december 2015 · 15.10.

Örebro kommun siktar på 80 procent ekologiska inköp till 2018. Nu har alla kommunens skolrestauranger KRAV-certifierats.

16 700 elever på kommunala grund- och gymnasieskolor i Örebro kommun kommer hädanefter att äta sin lunch i KRAV-certifierade skolrestauranger.

Annons ▾

– KRAV-märket är välkänt och förknippat med ekologisk mat och hållbarhet i flera led. Vi vill visa att vi prioriterar djur och natur, säger Madelene Lagerlöf som är en av kommunens kostchefer.

Örebro kommun har höga miljömål, bland annat ska matsvinnet halveras fram till 2020 och andelen ekologisk mat ligga på 80 procent år 2018. Idén att KRAV-certifiera skolköken kom inte från politikerna utan inifrån verksamheten. Madelene Lagerlöf och hennes kollegor ser det som ett sätt att synliggöra det goda arbete som görs.

– Skolmaten över lag är ofta kritiserad, många har åsikter om råvaror, om vad maten innehåller och kostar. Vi har bra råvaror och handlar redan mycket ekologiskt och vi tänkte att varför inte KRAV-certifiera oss för att kunna visa upp det och lyfta skolmaten i Örebro? säger Madelene Lagerlöf kostchef Örebro kommun.

FIKK - För att alla behövs
Läs också