Örebro Futsal Club

Vad är det som gäller hantering och nyttjandet av fyrverkerier

· Publicerad: 17 december 2015 · 16.05.

Många vet vad som gäller inför nyttjandet av fyrverkerier, ändå så inträffar olyckor och att lidandet är fruktansvärt under dom dagar fyrverkerierna skjuts av.

Myndighetsålder krävs för nyttjande och inköp
Du måste vara 18 år för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier. Det kan krävas tillstånd om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område. För fyrverkerieffekter inomhus, vid till exempel en konsert, krävs tillstånd.

Annons ▾

För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Smällare och fyrverkerier
Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.

Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

När tillstånd krävs för fyrverkerier

Utomhus
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan det krävas tillstånd. Är du osäker på om det krävs tillstånd, kontakta polisen.

Inomhus
Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs, efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Vid ansökan om pyroteknik inomhus, vid exempelvis offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ska ansvarig anordnare skicka in en ansökan om tillstånd. I ansökan ska rutan för fyrverkeri kryssas i på blanketten Ansökan tillstånd ordningslagen. Då kommer sidorna 3 och 4 automatiskt upp, där bland annat en riskbedömning och typen av pyrotekniska produkter ska beskrivas. Sidorna ska fyllas i av ansvarig anordnare, i samråd med pyrotekniker, eller av den person som ska avfyra fyrverkerierna.

Idrottsarrangemang
På en idrottsanläggning får inte pyrotekniska varor innehas eller användas om inte polisen gett tillstånd till detta.

Ansvarig för användningen
Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas. Om användningen sker vid en offentlig tillställning eller allmän sammankomst ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.

Thailändska lyktor och ballonger
För thailändska lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. Du hittar information om vad som gäller på Transportstyrelsens webbplats.

FIKK - För att alla behövs
Läs också