Örebro Futsal Club

Rikspolischefens besked om nya polislöner

· Publicerad: 20 december 2015 · 21.33.

Polismyndigheten har i löneförhandlingen erbjudit 2,9 procent i genomsnittliga löneökningar samt 27 800 kronor i genomsnittslön för lågavlönade poliser med minst sex år i yrket.

Det är mer än Polisförbundet yrkat. Ändå avslogs budet.
Rikspolischef Dan Eliasson tycker det är tråkigt att parterna inte har kunnat komma överens när båda anser att yrket bör uppvärderas lönemässigt.

Annons ▾

− Jag tycker vi borde kunna samarbeta bättre med varandra för att uppnå gemensamma mål. Men svenska poliser ska inte drabbas negativt på grund av att Polisförbundet och arbetsgivaren inte kunde komma överens, säger Dan Eliasson.

I det fortsatta arbetet med nya löner kommer därför polisledningen att ha det som Polisförbundet har yrkat som utgångspunkt – 2,9 procent i genomsnitt för det samlade kollektivet, 27 800 kr/mån i genomsnitt för lågavlönade poliser som varit anställda mer än sex år och 25 000 kr/mån i genomsnitt för nyanställda poliser.

− Vi vill alltjämt verka för en satsning på erfarna poliser som har halkat efter lönemässigt, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Det uppkomna läget innebär nu att Polismyndigheten fortsätter med den avtalsprocess som redan var igång den 22 oktober, då parterna kom överens om att lönerna ska sättas i en s.k. traditionell förhandling och inte genom lönesättande samtal. Nästa steg är att arbetsgivaren tar fram ett direktiv inför lönerevisionen.

Direktivet ska skickas ut till polisregionerna och avdelningarna direkt efter helgerna. I direktivet anges närmare vilka satsningar som ska göras och vad som förväntas av de lönesättande cheferna under den fortsatta processen mot det kollektivavtal om nya löner som kommer att gälla med retroaktivitet från den 1 oktober 2015. Närmaste chef är också lönesättande chef.

Det föreslagna avtalet som avslogs
Minst 2,9 procents genomsnittlig löneökning på kollektiv nivå för alla poliser (inkl. Polisförbundets civilanställda medlemmar). Detta var vad Polisförbundet yrkade.
Minst 27 800 kronor i månaden i genomsnittslön för de drygt 2 000 poliser med minst sex års anställning som nu har under 27 800 kronor i månaden.
Detta gav en högre kollektiv garanti än vad Polisförbundet yrkade och motsvarar på kollektiv nivå en höjning av dessa polisers löner om cirka 9 procent.
Särskild prioritering av yttre poliser i lokalpolisområdena i denna grupp, vilket innebär att denna grupp skulle få ett ännu högre utfall på kollektiv nivå.
Den beskrivna satsningen på lågavlönade poliser med minst sex års anställning finansieras nationellt.

Detta var vad Polisförbundet yrkade.

På kollektiv nivå ska lönerna för de polisassistenter som anställdes sommaren 2015 höjas med ca 2,6 procent. Detta för att lyfta genomsnittslönen för denna grupp till 25 000 kronor i månaden. Denna grupp är egentligen undantagen från lönerevisionen, men Polismyndigheten var beredda att lyfta in dem så att de når ett genomsnitt om 25 000 kronor i månaden.
Ovanpå alla lönesatsningar görs en riktad individuell lönesatsning på alla poliser som arbetar i de 14 områden som kommer att vara särskilt prioriterade.
De individuella lönerna för helikopterpiloterna vid Nationella operativa avdelningen ska marknadsanpassas.
Parterna hade som gemensam ingång att satsningen på de lågavlönade poliserna med minst sex års anställning inte skulle medföra att löneutvecklingen för övriga poliser helt skulle behöva avstanna. Därför var en viktig beståndsdel att övriga poliser skulle få i vart fall cirka 2,0 procents löneökning på kollektiv nivå. Särskild prioritering av yttre poliser i lokalpolisområdena.
Lokalpolisområdescheferna förs över till chefsavtalet.

FIKK - För att alla behövs
Läs också