Örebro Futsal Club

Kör säkert i jultrafiken

· Publicerad: 22 december 2015 · 13.19.

Under julen är det många som reser och mycket trafik på vägarna, för att undvika en olycka så se till att du har gott om tid för din resa och håll ett bra avstånd till framförvarande fordon.

I år infaller julafton på en torsdag, det innebär att onsdagen blir den mest trafikintensiva dagen före helgerna.

Annons ▾

– Kom fram tryggt och säkert genom att följa trafikreglerna och ha gott om tid för din resa, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Hastigheten är avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Ju högre hastighet man håller, desto allvarligare blir skadorna.

– För att undvika en olycka så gäller det att anpassa hastigheten till väglaget och att ha gott om tid så att man inte blir stressad, säger Ursula Eriksson.

Att tänka på i trafiken
*Välj andra tider och dagar än de mest trafikintensiva om du kan.
*Använd om möjligt realtidsuppdaterande media, som trafikappar och radio för att höra hur trafikläget är.
*Var ute i god tid.
*Kör utvilad och ta regelbundna raster.
*Kör nykter.
*Håll hastigheten.
*Håll avstånd.
*Se till att alla har bälte.
*Se till att barnen sitter säkert i bilen.
*Följ trafikreglerna.

FIKK - För att alla behövs
Läs också