Örebro Futsal Club

Så arbetar svensk polis i samband med terrorattentat

Polismyndigheten i Sverige gick under gårdagen ut med information hur de arbetar i samband med ett terrorattentat.

· Publicerad: 5 juni 2017 · 13.15.
Polis - Arkivbild

Anledning av de terrorattentat som de senaste månaderna inträffat i Sverige och utomlands vill polisen informera om hur svensk polis arbetar runt dessa situationer. Man vill även påminna om polisens rekommendationer för hur var och en bör bete sig i händelse av ett attentat.

Hotnivå 3 i Sverige

Den svenska terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd hotnivå, 3. Inom ramen för denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske.

Annons ▾

Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen har resurser och ansvarar för direkta ingripanden mot ett påbörjat terrorangrepp.

Men även andra angrepp med grovt och omfattande våld i samhället.

Nationell strategi mot terrorism

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen arbetar tillsammans för att förebygga, förhindra och avbryta terrorattentat. Arbetet utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism.

Inom Polismyndigheten är det den nationella operativa avdelningen, Noa som ansvarar för metodutveckling, leder och samordnar arbetet.

I alla polisers obligatoriska vidareutbildning ingår en utbildning för att hantera och ingripa i händelse av ett terrorattentat.

I Sverige är samtliga poliser i yttre tjänst beväpnade. I varje polisregion finns en insatsstyrka som är särskilt utbildad och tränad för att hantera farliga situationer.

Den nationella insatsstyrkan

Inom svensk polis finns dessutom den nationella insatsstyrkan som utgör samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och andra allvarliga händelser, exempelvis vid gisslansituationer.

Styrkans huvuduppgift är att ingripa vid och bekämpa terroraktioner.

Generella råd om det sker ett terrorattentat eller motsvarande våldsbrott

Säker:
Sätt dig i säkerhet, använd naturliga skydd och undvik folksamlingar.

Uppmärksam:
Var uppmärksam på det du ser och hör, undvik att fokusera på telefonen.

Tyst:
Slå av ljudet på din telefon och ring inte i onödan till personer som kan befinna sig i riskområdet.

Larma:
Meddela viktiga iakttagelser till polisen via 112.

Media:
Följ media och var uppmärksam på uppmaningar från myndigheterna.

FIKK - För att alla behövs