Örebro Futsal Club

Återvinningsstation tas bort på grund av sopdumpning

På måndagen meddelade FTI att de tar bort återvinningsstationen på parkeringen Tappstället vid Gustavsviksvägen i Örebro, anledningen skall vara sopdumpning.

- .

Återvinningsstationen på parkeringen Tappstället, Gustavsviksvägen i Örebro, stängs den 21 juni. Detta på grund av att den har varit utsatt för sopdumpning under en längre tid.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare till återvinningstationerna vid Coop Stjärnhallen, Coop Österplan samt ICA Parkhallen i Adolfsberg.

Annons ▾

Återvinningsstation kan komma tillbaka

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det såklart ogynnsamt när en återvinningsstation måste stängas, säger Ulla Krohn.

Hon är regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Om situationen förbättras på Tappstället så är vi villiga att ställa tillbaka stationen och vi kommer att ha en fortsatt dialog med kommunen om läget.

Hit kan du åka istället

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Man kan även se uppgifter om när den töms och städas.

Information går att hitta på följande länk www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Vi kommer att öka antalet tömningar på övriga stationer i centrala Örebro eftersom trycket på dessa kommer att bli större, säger Ulla Krohn.

Därför finns återvinningsstationer

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar.

Vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum. För information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning.

FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Vad är sopdumpning?

Sopdumpning är när någon dumpar sopor på återvinningsstationer där de inte hör hemma.

Ofta handlar det om grovsopor som måste lämnas in på en sopstation som den ute i Mellringe.

FIKK - För att alla behövs