Örebro Futsal Club

Örebrokör utvald att sjunga i Westminster Abbey och S:t Paul’s Cathedral

Att en kör blir utvald att sjunga är endast undantagsfall i en månghundraårig tradition

- .
OP-Vocalis-i-NY-2014

Under onsdag den 5 juli så flyger Örebrokören Olaus Petri Vocalis till London för att sjunga evensong i både Westminster Abbey och S:t Paul’s Cathedral – detta är en riktig prestigeinbjudan!

Kören som reser hem under onsdag den 12 juli kommer vid klockan 17.15 till Olaus Petri församlingshem på norr i Örebro.

Annons ▾

Månghundraårig tradition – undantagsfall med utvalda körer

Evensong är en daglig, månghundraårig tradition som vanligtvis utförs av katedralernas egna körer och endast i undantagsfall av en utvald kör från någon annan anglikansk katedral.

Hedrande med att fått förtroendet

Det är därför mycket hedrande att en kör inom Svenska kyrkan har fått förtroendet. Utöver dessa båda framträdanden skall kören också ge konsert i Londons äldsta bevarade kyrka, St. Bartholomew the Great från 1123.

Noggranna kontroller har företagits

Givetvis har noggranna kontroller av körens kapacitet företagits från engelsmännens sida – både via ljudprov, referenser från engelska musikaliska dignitärer, och intyg från en högt uppsatt anglikansk prelat som går i god för att ensemblen kan föra sig väl i en stilfull liturgi. Därefter kom klartecken från London i form av en inbjudan, och mellan den 5 till 12 juli så äger resan rum.

Tidigare resor – glädjen att få sjunga i Rom och New York

Olaus Petri Vocalis har under tidigare resor haft glädjen att sjunga i katedraler såsom Peterskyrkan i Rom, Washington National Cathedral och St. Bartholomew’s Church i New York. Ensemblen som funnits sedan 1994 består av 16 stycken sångare, och man har vunnit första pris vid en internationell körtävling i Italien.

För att upprätthålla den höga nivån i en driven vokalensemble behöver naturligtvis sångarna kompetensutveckling, och man kommer därför utöver framträdandena få enskilda lektioner för en av Londons framstående sånglärare, Miriam Banner. På detta vis uppmärksammas betydelsen av varje individs utveckling och insats i kören.

FIKK - För att alla behövs