Utökat stöd till Örebro län för vuxna asylsökande

Det är viktigt med en geografisk spridning och att vi når ut med stöd till delar och verksamheter i länet

· Publicerad: 6 juli 2017 · 12.27.
Arkiv-Asylsökande-Kållered

Örebro län får ytterligare drygt 2 miljoner kronor för tidiga insatser för asylsökande.

Fem projekt har beviljats stöd

Länet har sedan tidigare mottagit 3,4 miljoner kronor för att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Hittills har fem projekt i länet beviljats stöd.

Annons ▾

Inte tillräckligt högt söktryck

Då söktrycket på de nationella TIA-medlen inte varit tillräckligt högt och samtliga beslut om nationella TIA-bidrag nu är gjorda, innebär detta att det finns över 50 miljoner kronor att fördela ut till länen i en andra medelsfördelning.

Örebro län kommer att tilldelas 2 154 100 kronor av dessa medel och Länsstyrelsen uppmuntrar nu civilsamhället och kommuner, både enskilt och i samverkan med varandra, att söka TIA-medel för insatser för vuxna asylsökande.

Följande geografiska områden är prioriterade:

 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Hällefors
 • Hallsberg
 • Laxå
 • Askersund

– Det är viktigt med en geografisk spridning och att vi når ut med stöd till delar och verksamheter i länet där behovet är som störst, säger Erika Teng, integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Örebro län.

De övervägande insatsområdena i länet har tidigare varit svenska språket, föreningar som erbjuder deltagande i sin ordinarie verksamhet samt utvecklandet av mötesplatser.

– Mot bakgrund av tidigare insatser prioriterar vi nu i första hand aktiviteter riktat mot svenska arbetsmarknaden och hälsa, säger Erika Teng.

Insatser som beviljats medel av Länsstyrelsen hittills i år är:

 • OK Järnbärarna – Ljusnarsbergs kommun (Hälsa, Svenska)
 • ABF – Karlskoga, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg, Örebro (Arbetsmarknad, Hälsa)
 • Sensus – Örebro (Hälsa, samhälle)
 • Studieförbundet Vuxenskolan – Hallsbergs kommun Hjortkvarn (Samhälle, Arbetsmarknad)
 • Svenska Kyrkan – Lindesberg Fellingsbro och Frövi (Svenska, Hälsa)

Fotograf: Tomislav Stjepic

FIKK - För att alla behövs