Örebro Futsal Club

Detta vet svenskarna om TBE – vaccinationer har ökat i Sverige

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar.

· Publicerad: 7 juli 2017 · 07.43.
Fästing

Antalet vaccinationer mot den fästingöverförda hjärninflammation TBE i Sverige har ökat. Under 2016 ökade antalet doser med 58 procent och hittills i år har vi sett en ökning på 19 procent av Pfizers TBE vaccin.

Enligt Folkhälsomyndigheten minskade det totala antalet rapporterade TBE-fall i Sverige under 2016, jämfört med föregående år. Antalet fall varierar från år till år beroende på en kombination av olika faktorer som vädret och vaccination.

Annons ▾

Flest TBE-fall rapporterades i Stockholm följt av Uppsala och Västra Götaland. Flest fall per capita rapporterades i Uppsala.

Betydligt fler fall rapporterade i Örebro

Det går att se en tydlig spridning av TBE västerut i landet samt en långsam spridning norrut över åren. Under åren 2015-2016 rapporteras betydligt fler fall från län som Västra Götaland, Västmanland och Örebro, och i Östergötland ökade incidensen markant från 2015 – 2016.

TNS Sifo har på uppdrag av Pfizer genomfört en riksrepresentativ undersökning om svenskarnas kunskap om TBE. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Många tror att TBE kan behandlas

Enligt -undersökningen tror 23 % att TBE går att bota med antibiotika, medan 31 procent är fullt medvetna om att det inte går att bota TBE.

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, kan inte botas och vaccin är det enda som skyddar mot sjukdomen. Borrelia som också överförs via fästingar kan däremot behandlas med antibiotika.

Låg kännedom kring allvarliga symtom

Då respondenterna blev tillfrågade om vilka symtom som stämmer in på TBE svarade 40 % att de inte känner till symtomen.

TBE ger symtom som svår huvudvärk, hög feber, yrsel och ljus- och ljudkänslighet och i allvarliga fall kan TBE leda till koncentrations- eller minnesstörningar, talrubbningar, balansproblem, och nervskador med förlamningar.

De allvarligaste symtomen och där kännedom är lägst:

  • Talrubbningar (15%)
  • Gångsvårigheter (20%)
  • Koncentrations- eller minnesstörningar (25%)
  • Förlamning (30%)

När är fästingar aktiva

I Sverige är fästingar aktiva när temperaturen är över 5 plusgrader, vilket betyder att risken att smittas av TBE finns redan från tidig vår till sen höst. TBE-säsongen 2016 startade i april och pågick till november enligt Folkhälsomyndigheten.

Enligt undersökningen känner 22 procent av respondenterna till att fästingar är aktiva från 5 plusgrader.

Om undersökningen

Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes tusen intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 21 och 27 mars 2017. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis

TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar.

Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE

TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser.

Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt rekommenderat vaccinationsschema.

År 2013 sänkte Folkhälsomyndigheten åldersgränsen för rekommendation av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

FIKK - För att alla behövs