Örebro Futsal Club

Karlskoga lasarett blir centrum för bråckkirurgi i länet

Under tisdagen meddelade Region Örebro Län att all bråckkirurgi inom länet kommer att koncentreras till Karlskoga lasarett.

· Publicerad: 25 juli 2017 · 15.36.

All bråckkirurgi inom Region Örebro län kommer att koncentreras till Karlskoga lasarett.

Det är ett led i att den kirurgiska kliniken i länet vill centrera vård till det sjukhus som erbjuder bästa möjliga kvalitet och tillgänglighet.

Annons ▾

Detta meddelade Region Örebro Län i ett pressmeddelande som skickades ut under tisdagen.

Förväntas utföra nästan 1000 operationer per år

– Under 2016 utfördes 650 bråckoperationer i länet. Men från och med nästa år räknar vi att utföra nästan 1000 operationer per år, säger Stefan Eldholm. Han är läkarchef vid det nybildade Bråckcentrum.

Stefan Eldholm och Amie Dahl vid Bråckcentum vill erbjuda sina patienter den bästa vården. Foto: Region Örebro Län

I Karlskoga kommer man att operera bråck i bland annat ljumske och mindre ärrbråck på vuxna personer. Barn kommer fortfarande att opereras i Örebro.

Vid de flesta operationer utförs ett ingrepp och patienten får åka hem samma dag. Men om det finns risk för komplikationer kan patienten behövas ligga kvar under natten.

Bråckkirurgi kommer centreras till Karlskoga lasarett

– Det kanske kan upplevas jobbigt att behöva opereras på ett av våra sjukhus några mil längre bort från hemorten. Men om man får välja på att bli opererad där man gör fem bråckoperationer per år eller ett sjukhus som gör 1000 per år, så tror jag att alla föredrar att opereras av rutinerade och erfarna kirurger även om det betyder en längre resväg.

Många operationer driver fram hög kvalitet helt enkelt. Vi vill erbjuda våra patienter den bästa vården vilket innebär att vi behöver centrera kompetenserna för att få ut mesta möjliga av våra resurser.

Vad är Bråck?

Ett bråck kan uppstå på flera ställen i kroppen. Det är ett tillstånd när delar från kroppens inre tränger ut genom en defekt i kroppens vävnader eller en naturlig öppning.

Man känner inte till den direkta orsaken till varför bråck uppstår men en viss ärftlig defekt i bindvävnaderna tros ligga bakom.

FIKK - För att alla behövs