Örebro Futsal Club

Ny undersökning – 28 procent cyklar till jobbet i Örebro Län

Försäkringsbolaget If har tillsammans med YouGov genomfört en mätning för att se hur många som tar cykeln till jobbet. – Örebro Län ligger snittet på 28 procent.

· Publicerad: 7 augusti 2017 · 17.48.

Att ta cykeln till jobbet är populärt. Idag cyklar var sjätte svensk, 16 procent, till jobbet under den varma årstiden.

Men de regionala skillnaderna är stora. I topp ligger Uppsala län, där nära en av tre cyklar, samt Örebro och Västmanlands län.

Annons ▾

I botten återfinns Västernorrlands län där färre än en av tio tar cykeln.

Bra att ta cykeln

Idag kommer många svenskar tillbaka till jobbet efter semestern, flera av dem på hjul.

Att cykla till jobbet istället för att ta bil eller buss under den varma årstiden är populärt och uppmuntras också av flera anledningar. Det är bra för miljön, det gynnar folkhälsan och det minskar köerna i trafiken.

Undersökning genomförd av If

Försäkringsbolaget If har frågat över 2 700 personer över hela landet hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. Resultatet visar på stora skillnader i andelen cykelpendlare.

I hälften av alla län cyklar minst var femte invånare till jobbet under sommarhalvåret. Flest är det i Uppsala län, 29 procent. Örebro och Västmanlands län kommer därefter med 28 procent.

Längst ner på listan ligger Västernorrlands län, där 7 procent uppger att de cykelpendlar. Låg andel är det även i Blekinge och i Stockholms län med 10 procent.

– Andelen cykelpendlare varierar stort över landet. Hur långa avstånden är påverkar självklart, men vi vet också att de kommuner som verkligen satsar på att öka andelen cyklister får resultat. Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If.

Det går att kombinera resan till jobbet

Få svarar att de väljer kombinationsresor till jobbet. En kombinationsresa är till exempel att man cyklar från hemmet till tågstationen för att ta tåget resten av resan.

– Möjlighet till kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, inklusive cykelparkering, är en åtgärd som genomförs eller planeras i cykelinfrastrukturen på flera håll, säger Iréne Isaksson Hellman.

I takt med att cyklarna blir allt mer avancerade och dyra, till exempel säljs allt fler elcyklar, ökar behovet av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid järnvägsstationerna.

– Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering, säger Iréne Isaksson Hellman.

Andel som uppger att de tar cykeln till arbetet under sommarhalvåret:

 • Uppsala län: 29 %
 • Örebro län: 28 %
 • Västmanlands län: 28 %
 • Östergötland län: 27 %
 • Södermanlands län: 24 %
 • Kronobergs län: 23 %
 • Västerbottens län: 23 %
 • Norrbottens län: 23 %
 • Värmlands län: 22 %
 • Kalmar län: 21 %
 • Hallands län: 21 %
 • Jämtlands län: 20 %
 • Jönköpings län: 16 %
 • Gävleborgs län: 15 %
 • Skåne län: 14 %
 • Dalarnas län: 12 %
 • Västra Götalands län: 11 %
 • Blekinge län: 10 %
 • Stockholms län: 10 %
 • Västernorrlands län: 7 %
 • Rikssnitt ligger runt 16 %

FIKK - För att alla behövs