Örebro Futsal Club

Mer pengar till polisen – anslaget ökar med miljarder

Under helgen meddelade regeringen att den svenska polismyndigheten kommer få ett ökat anslag med pengar. På tre år ska 7,1 miljarder delas ut.

· Publicerad: 20 augusti 2017 · 22.25.

Polisen får 7,1 miljarder kronor i höjt anslag de kommande tre åren, detta meddelade regeringen under helgen.

Det ekonomiska tillskottet till polisen är ett viktigt och mycket glädjande besked, säger rikspolischef Dan Eliasson på polisens hemsida.

Annons ▾

Historisk satsning för Polisen

Regeringen har inför höstens budgetproposition idag aviserat att polisen får 7,1 miljarder under tre år. Det hela uppdelat på 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder för 2019 samt 2,8 miljarder för 2020.

Det är en kraftfull förstärkning jämfört med dagens läge. Men också en historik höjning då polisen aldrig tidigare fått så mycket med pengar i anslag.

– Svenska poliser gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bekämpa och förebygga brott. Nu gör regeringen en stor satsning för fler polisanställda, bättre arbetsmiljö och karriärvägar.

– Tryggheten ska öka och fler brott ska utredas och klaras upp. Jag vill att alla polisanställda ska känna samhällets stöd och uppskattning och få de förutsättningar de förtjänar, säger statsminister Stefan Löfven.

Kommentar från Dan Eliasson

– Det här är ett mycket glädjande besked. Polismyndigheten har en god dialog med regeringen i denna fråga och det höjda anslaget möjliggör ökade resurser och bättre förutsättningar för att stärka polisverksamheten över hela landet.

– Vi kan nu fortsätta utveckla polisnärvaron ytterligare i våra lokalpolisområden, fullfölja den stora satsning som redan påbörjats i våra särskilt utsatta områden och ytterligare förstärka utredningsverksamheten.

– Vi kommer också att kunna öka takten i arbetet med att uppgradera polisyrket och förbättra arbetsvillkoren för våra anställda, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Måste förbättra arbetsmiljön

Regeringen ger också Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna hitta sätt för att förbättra arbetsmiljön och skapa fler karriärvägar för polisanställda.

– Vi måste utbilda fler poliser, men vi måste också se till att Polismyndigheten är en attraktiv arbetsgivare, så att vi kan behålla den personal som finns. De ökade resurserna och det nya regeringsuppdraget lägger en bra grund för det.

Detta säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

FIKK - För att alla behövs