Örebro Futsal Club

Polisens satsning mot narkotika i Hallsbergs kommun

Polisen genomförde under tre dagar en extra satsning mot narkotika i Hallsbergs kommun.

- .

Under tre dagar i vecka 35 så genomförde lokalpolisområde Hallsberg en satsning mot narkotika inom ramen för medborgarlöftet i Hallsbergs kommun. Fokuset för satsningen som främst utgick från centrala Hallsberg var ungdomar och narkotika. Ett syfte med satsningen var att skapa en bild av vilka ungdomar som missbrukar narkotika och lagföra dessa så att samhället ska få möjlighet att erbjuda vård för att hjälpa dem ur sitt missbruk.

Försvåra för etablerade missbrukare – motivera till vård

Man hade även ett annat syfte med satsningen, detta var att försvåra för etablerade missbrukare av narkotika, att öppet uppträda i påverkat tillstånd i samhället, samt att även motivera dessa till att få vård för sitt missbruk.

Annons ▾

Resultat:

  • Fjorton stycken misstänkta för ringa narkotikabrott genom eget bruk.
  • Två stycken av dem blev även misstänkta för ringa narkotikabrott genom innehav av narkotika.
  • Åtta stycken anmälningar enligt SoL §14 till socialtjänsten*
  • En anmälan enligt LVM §6 till socialtjänsten**

* Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är alla polisanställda enligt 14 kap 1§ skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. För andra som inte omfattas av anmälningsskyldigheten är det en rekommendation att anmäla som följer av 14 kap. 1 c § SoL

** Enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 6 § är myndigheter som in sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om någon som antas vara i behov av vård enligt LVM.

FIKK - För att alla behövs