Örebro Futsal Club

Den 14 september införs ny parkeringsavgift på Norr

Den 14 september avgiftsbeläggs parkeringar på Norr, etapp 2 norr om Lillåstrand. Den första etappen ägde rum 1 augusti.

· Publicerad: 11 september 2017 · 22.56.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt.

För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden i Örebro.

Annons ▾

Ny parkeringsavgift på Lillåstrand

Den 14 september avgiftsbeläggs parkeringar på Norr, området norr om Lillåstrand. Avgiften blir 2 kr/timme vardagar mellan kl. 8 och 18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

I dagsläget finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan.

I automaterna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd (den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa).

Parkeringsavgift kommer även att införas på Öster 1 oktober 2017 och på Väster och Söder under 2018.

Jobbar på hållbara trafiklösningar

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på. Detta gäller även i framtiden.

Att införa parkeringsavgift, samtidigt som vi förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Läs mer om avgifter på kommunala parkeringar på www.orebro.se/parkering

FIKK - För att alla behövs