Örebro Futsal Club

Farligt avfall-bilen åker ut igen – här är datumen

Nu är det snart dags igen för Farligt avfall-bilen att åka runt och samla in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner.

· Publicerad: 18 september 2017 · 09.21.

Under våren samlade vi in ca 1,3 ton farligt avfall. Farligt avfall-bilen kör runt till fler än 30 platser i Örebro kommun från 25 september–6 oktober.

Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Till exempel är kvicksilver ett av de farligaste miljögifterna som finns. Kvicksilver finns i äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter.

Annons ▾

Därför åker Farligt avfall-bilen runt och samlar upp farligt avfall två gånger per år, i maj och september/oktober.

Höstens schema

Farligt avfall-bilen åker runt till fler än 30 platser i Örebro kommun och samlar in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner. Under våren samlade Farligt avfall-bilen in ca 1,3 ton farligt avfall. På orebro.se finns schemat för hösten och en karta som visar var Farligt avfall-bilen stannar.

Exempel på farligt avfall

Olja är det vanligaste farliga avfall som lämnas till återvinningscentralerna. Det mesta är spillolja från byte av motorolja på bilar och innehåller giftiga ämnen. Det kan även innehålla tungmetaller, bland annat bly.

Färger innehåller också många ämnen som kan vara farliga, bland annat lösningsmedel. Äldre färger innehåller dessutom ofta tungmetaller, och moderna färger kan innehålla konserveringsmedel och nonylfenol.

Produkter märkta med varningstexter som ”brandfarligt”, ”hälsovådligt” och ”förvaras oåtkomligt för barn” är oftast farligt avfall.

Exempel på produkter:

• Oljerester
• Målarfärg
• Lösningsmedel
• Bekämpningsmedel
• Penseltvätt
• Lim
• Nagellack
• Batterier
• Lågenergilampor
• elektroniska saker
• Överblivna läkemedel

Allt blött farligt avfallet ska förpackas ordentligt innan det lämnas till Farligt avfall-bilen, så att det inte läcker.

Om originaletiketten saknas – skriv på förpackningen vad den innehåller.

FIKK - För att alla behövs