Örebro Futsal Club

Alnängsgatan delvis avstängd och begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan

På måndagen så stängs delar av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan av på grund av asfaltering. Välj en annan väg!

· Publicerad: 25 september 2017 · 11.53.
Avstängning-Trädgardsgatan-Alnängsgatan

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan går nu in på sista etappen. Alnängsgatan, mellan Hamnbron och Södra Grev Rosengatan, är avstängd för ombyggnation och endast ambulans och gående kan passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator.

Asfaltering – välj en annan väg

Måndag den 25 september så börjar man att asfaltera Alnängsgatan och Trädgårdsgatan, detta innebär att under vecka 39 så är det begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan, man vädjar till trafikanterna att välja en annan väg.

Annons ▾

Trädgårdsgatan-Alnängsgatan byggs om till stadsgata
  • Alnängsgatan, sträckan Hamnbron till Södra Grev Rosengatan, är avstängd för fordonstrafik. Endast ambulans och gående kan passera genom arbetsområdet.
  • Boende och verksamheter längs Alnängsgatan, Olaigatan och Faktorigatan når sin fastighet med bil norrifrån via Faktorigatan. Boende på Olaigränd når sin fastighet söderifrån över Hamnbron.
  • Boende på Alnängsgatan 17 når sin fastighet via en särskild fil från Järnvägsgatan, övriga boende väster om Alnängsgatan når sina fastigheter via Skolgatan.

Arbetet på Alnängsgatan pågår vecka 39-40. Hela ombyggnationen beräknas vara klar vecka 41.

FIKK - För att alla behövs