Örebro Futsal Club

Diabetesvården i Region Örebro län hör till de främsta i landet

Region Örebro län tillhör dom främsta i landet med diabetesvård – ”De goda resultaten beror på många faktorer”

· Publicerad: 2 oktober 2017 · 10.45.
Diabetesvård. Sköterska instruerar patient - Foto: Lars-Göran Jansson
Diabetesvård – Sköterska instruerar patient.

Diabetesvården allt bättre och Region Örebro län hör till bland dom främsta i landet. Detta visar en rapport som publiceras från Socialstyrelsen där resultatet redovisas för olika mål som hör ihop med kvalitet i diabetesvården.

Högt blodsocker kan leda till olika komplikationer

– Det var bara två landsting alternativt regioner som nådde målet när det gällde antalet patienter som ligger på tillfredställande nivåer vad gäller blodsocker (glukoskontroll), förklarar Erik Schwarcz, överläkare på medicinska kliniken vid Universitetsjukhuset Örebro. Detta gäller både typ 1 diabetes som vanligen behandlas på sjukhus och typ 2 som behandlas på vårdcentraler.

Annons ▾

– Just blodsockret är viktigt för en person med diabetes. För högt blodsocker kan leda till olika komplikationer som blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt och stroke.

– För fem år sedan var vi inte alls stolta över diabetesvården. Vi var sämre än Sverige i övrigt, men genom systematiskt och idogt arbete ligger vi i topp, säger Stefan Jansson, distriktsläkare på Brickebackens vårdcentral och ordförande i det regionala diabetesrådet. De goda resultaten beror på många faktorer.

Diabetesteam, engagemang och tekniska hjälpmedel

– På både sjukhus och vårdcentraler finns diabetesteam som består av läkare, diabetessköterskor, fotterapeuter, dietister och ibland även kuratorer och undersköterskor. Vi har tydliga vårdriktlinjer och ger riktade insatser till patienter med sämre värden.

– Vi har mer tekniska hjälpmedel i form av diabetespumpar och sensorer som hjälper patienterna att själva ha koll på sina värden. Hela tiden håller vi koll på våra resultat och för in i ett nationellt kvalitetsregister.

– Allra viktigast för diabetsvården i primärvården är att det finns engagemang lokalt på varje vårdcentral. Vi har satsat på personalens utbildning och vi besöker varje vårdcentral för att föra en dialog med medarbetarna om diabetesvården. Det har gett resultat som håller i sig, förklarar Stefan Jansson.

Fler bor sluta röka för att minska hälsoriskerna

– Länets diabetesvård var i topp redan förra året och de resultat som presenteras i Socialstyrelsens rapport är egentligen från år 2016. I aktuella siffror är vi faktiskt ännu bättre, säger Erik Schwarcz.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra diabetsvården och nu gäller det att också nå de övriga nationella målen som Socialstyrelsen följer upp. Andelen patienter med högt blodtryck ska vara rimlig, fler patienter ska genomgå fotundersökning och ögonbottenfotografering.

– 7.5 procent av våra patienter röker och den andelen vill vi minska eftersom hälsoriskerna för personer med diabetes innebär mycket stora hälsorisker, avslutar överläkaren Erik Schwarcz.

Fakta om Diabetes

  • Diabetes (Diabetes Mellitus) är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög.
  • Vid typ 1diabetes, tidigare kallad barn- och ungdomsdiabetes, har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera.
  • Vid typ 2 diabetes, tidigare åldersdiabetes så kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov.
  • De båda diabetestyperna har många gemensamma drag men skiljer sig också åt på viktiga punkter, till exempel hur de behandlas och orsaken till att någon får sjukdomen.
  • Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

FIKK - För att alla behövs