Örebro Futsal Club

På fredag invigs Trädgårdsgatan och Alnängsgatan i Örebro

Under de senaste två åren har Trädgårdsgatan och Alnängsgatan steg för steg omvandlats till en grönskande stadsgata och nu är det klart.

- .
Stortorget och Trädgårdsgatan efter ombyggnationen.

Örebro kommun informerade under onsdagen att på fredag den 6 oktober klockan 9.00 öppnas hela sträckan åter för trafik.

Vid invigningen som sker vid Hamnbron kommer bland annat Björn Sundin (s) ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad att medverkar. Dessutom respektive tjänstemän från Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen.

Detta har kommunen gjort

Under 2016–2017 har kommunen byggt om Trädgårdsgatan och Alnängsgatan till en grönskande stadsgata med ny gång- och cykelbana längs hela sträckan.

Mellan biltrafiken och gång- och cykelbanan har de planterat träd och gett plats för mer bil- och cykelparkering. I Stortorgets norra hörn har de skapat plats för uteservering och infarten till Stortorget har byggts om för att skapar en tydlig entré till city.

På fredag 6 oktober inviger vi nya fina Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Efter invigningen börjar avspärrningarna plockas bort och hela sträckan öppnas åter för trafik.